مدیریت: نوعی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی تراورتن، مرمریت

آدرس دفتر مرکزی: کرج، بازار سنگ باغستان، غرفه 4
تلفن همراه: 0912-3156544 : 0912-5408924
کرج، بازار سنگ باغستان، غرفه 4