مدیریت: حسین تهرانی

واردکننــده: انــواع ســنگهای خارجی و

فرآوری و تولید ستون و ابزار

تلفن: 021-56234090-3
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 1
تلفن همراه: 0912-1472761
شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 1
021-56234090-3