مدیریت: ابراهیمی

آدرس ایمیل: info@tehranray.com
وب سایت: www.tehranray.com
تلفن: 021-56232015
نمابر 021-56232518
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 30 بزرگراه تهران - قم، شهرک شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 3، شماره 4
تهران، کیلومتر 30 بزرگراه تهران - قم، شهرک شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 3، شماره 4
021-56232015