مدیریت: احمد ماهوش

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ســاختمانی (تراورتن سفید، کرم، لیموئی، شکلاتی)

 

 

 

تلفن: 031-33804097
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1185719 (احمد ماهوش)  , 09133096818(حمید حاج حیدری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33804097