توکل دوستدار

توکل دوستدار

مدیریت: دوستدار

تولیدکننده: انواع کوپ صادراتی کاشــمر،

اسلب، تایــل بریــده و واردکننــده انواع

ســنگهای خارجی

نمابر 051-36581271
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از پلیس راه امام‌ هادی، بین آزادی 107و 109
آدرس کارخانه: گناباد، شــهرک صنعتی، سنگبری توکل و سنگبری ‌هاشم و امید بهار
تلفن همراه: 0915-6000572 , 0915-1358818
مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از پلیس راه امام‌ هادی، بین آزادی 107و 109
0915-6000572 , 0915-1358818