مدیریت: علی اصغری

تولیدکننده: انواع تراورتن کرم و شکلاتی

 

 

 

تلفن: 031-33807334
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی اول، سمت راست
تلفن همراه: 0913-1275508 , 0913-4367050
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی اول، سمت راست
031-33807334