توکل ماشین سازی

توکل ماشین سازی

مدیریت: حجهاله پیری

تولیدکننده: ماشینآلات سنگبری

تلفن: 031-33802157
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 20
تلفن همراه: 0913-1196807
اصفهان، محمودآباد، خیابان 20
031-33802157