مدیریت: ابراهیم افشاری

تولیدکننده: مرمریت جوشقان و تراورتن دره

بخاری

نمابر 0253-3440180
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشــان، کیلومتر11، سی متری اول
تلفن همراه: 0912-2526253 , 0912-1532807
قم، جاده کاشــان، کیلومتر11، سی متری اول
0912-2526253 , 0912-1532807