تپه‌های رباط‌آباده

تپه‌های رباط‌آباده

 نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی اسفند آباده

بهرهبردار: سعيد صميمی

آدرس بهرهبردار: آباده، شهرک صنعتی قدس، سنگبری صميمی

تلفن: 021-22852044-5
تلفن همراه: 0912-1100233 : 0917-1172844
021-22852044-5