تپه‌های محمد غلامی

تپه‌های محمد غلامی

موقعیت: ابرکوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شرکت تعاونی معدنی در سنگ زیبا

آدرس بهرهبردار: شیراز، آباده، خیابان سعدی، خیابام فرزانگان، پلاک73

همراه:

تلفن همراه: 1262196 -0912 : 1501638 -0917