تکتا صنعت
مدیریت: ابدال

تولیدکننده: ماشینآلات سنگبری

 

 

تلفن: 031-33807535
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 1
تلفن همراه: 0913-1062462
اصفهان، محمودآباد، خیابان 1
031-33807535