مدیریت: تیموری

تولیدکننده: انواع کوپ تراورتن سفید، کرم،

رنگی و تولید انواع تایل

تلفن: 3236146 -0864
نمابر 3236147 -0864
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، شهرک صنعتی محلات، میدان دوم، ابتدای خیابان لاله غربی، سنگبری تیام
تلفن همراه: 8662860 -0918
مرکزی، شهرک صنعتی محلات، میدان دوم، ابتدای خیابان لاله غربی، سنگبری تیام
3236146 -0864