مدیریت: عبدالرضا تیموری

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد، شــکلاتی

کاشان و انواع مرمریت

تلفن: 086-43236147
نمابر 086-43236146
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، میدان دوم، ابتدای خیابان لاله غربی
آدرس معدن: محلات، نیم‌ور، عباس‌آباد، کاشــان، استرک جوشقان
تلفن همراه: 8668826 -0918 , 0913-1111309
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، میدان دوم، ابتدای خیابان لاله غربی
086-43236147