مدیریت: خزاعی

تولیدکننده: انواع تراورتن

آدرس ایمیل: info@tirajestone.com
تلفن: 031-33802327 , 031-33802620
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان24، روبروی بانک ملــت، صنایع سنگ تیراژه
تلفن همراه: 0913-1098730
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان24، روبروی بانک ملــت، صنایع سنگ تیراژه
031-33802327 , 031-33802620