مدیریت: سید عباس ثابت حسینی

تلفن: 021-56227568-9
آدرس دفتر مرکزی: تهران، حسن‌آباد، مقابل شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه شمس، پلاک 5
تلفن همراه: 1022159-0912
تهران، حسن‌آباد، مقابل شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه شمس، پلاک 5
021-56227568-9