مدیریت: سید عباس مطلبی

تولیدکننده: مرمریت هرسین و صلصالی

تلفن: 021-56225698
نمابر 021-56225697
آدرس دفتر مرکزی: حسن‌آباد قم، روبروی شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سنگبریها، پلاک 27
تلفن همراه: 0912-1269918
حسن‌آباد قم، روبروی شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سنگبریها، پلاک 27
021-56225698