مدیریت: حاج حسن صباغ مقدم

تولیدکننده: انواع سنگ‌های ساختمانی

تلفن: 04134235255
آدرس کارخانه: آذرشهر، به طرف عجب شیر، جنب شرکت ره گستر
تلفن همراه: 09143121354
آذرشهر، به طرف عجب شیر، جنب شرکت ره گستر
04134235255