مدیریت: محمدرضا کبیریان

تولیدکننده: انواع تراورتن

 

 

 

 

تلفن: 031-33804564
نمابر 031-33800495
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
تلفن همراه: 0913-1191078 , 0913-1112352
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
031-33804564