مدیریت: ابراهیم عزیزی

تولیدکننده: انواع سنگ‌های ساختمانی

 

 

 

تلفن: 031-42523509
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی، شهدای رضوانشهر
تلفن همراه: 0913-3334684
اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی، شهدای رضوانشهر
031-42523509