مدیریت: عجمی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

(مرمریت، تراورتن، مرمر و گرانیت)

آدرس ایمیل: reza.adjami2@gmail.com
تلفن: 021-56230370-3
نمابر 021-56232115
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن3، پلاک6
تلفن همراه: 0912-1195560 و 1132233-0912
تهــران، جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن3، پلاک6
021-56230370-3