مدیریت: همتی

تهیه و توزیع انواع سنگهای ساختمانی

 

آدرس دفتر مرکزی: : تهران، فدائیان اسلام، بازار سنگ تهران، پلاک221
تلفن همراه: 09123448799
: تهران، فدائیان اسلام، بازار سنگ تهران، پلاک221