موقعيت: 10 كيلومتری جنوب غرب آذرشهر

نوع سنگ: مرمر قرمز و تراورتن پوست ماری

بهره‌بردار: شركت سنگاب آذرشهر

آدرس بهره‌بردار: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از تقاطع نيایش، خيابان شهيد رحيمی

(چهررازی)، شماره 52، طبقه 3

تلفن معدن: 041342231001

تلفن: 22012526 -021 (خط6)
نمابر 22015175 -021 (خط6)
22012526 -021 (خط6)