جاوید صنایع سنگ

جاوید صنایع سنگ

مدیریت: تقی مؤمن

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

تلفن: 031-33804658
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 48
تلفن همراه: 0936-2769269
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 48
031-33804658