مدیریت: سید العالی

تولیدکننده: انواع سنگهای تزئینی و صادراتی

تلفن: 021-56232195
نمابر 021-33705157 , 021-56232196
آدرس دفتر مرکزی: آدرس 1 : تهــران، خیابان خاوران، ایستگاه منبع آب، پلاک 386 / آدرس 2 : اتوبــان تهــران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، خیابان گلبن 5
تلفن همراه: 1793390 -0912 (کامران سیدالعالی) و 1164675-0912 (مهران سیدالعالی)
آدرس 1 : تهــران، خیابان خاوران، ایستگاه منبع آب، پلاک 386 / آدرس 2 : اتوبــان تهــران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، خیابان گلبن 5
021-56232195