مدیریت: جعفریان

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (تراورتن اعلمی، گرانیت، نیریز، تیشهای، انواع سنگ گیوتین)

تلفن: 051-36651521
نمابر 051-36584597
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آزادی، انتهای آزادی 113، سمت چپ
تلفن همراه: 0915-3136906
مشهد، بزرگراه آزادی، انتهای آزادی 113، سمت چپ
051-36651521