مدیریت: شاه خاصه

توزیع کننده: انواع سنگهای گرانیت، مرمریت، تراورتن و آنتیک

تلفن: 051-35593625
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر 1
تلفن همراه: 0915-5137354 , 0915-3151546
مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر 1
051-35593625