مدیریت: عموتقی

تولیدکننده: تراورتن سفید عباسآباد

تلفن: 031-33804419, 021-22448462
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36 (پلار) / تهــران، اقدســیه، ابتــدای لشگرک، نرســیده به چهار راه مینی سیتی، خیابان‌هاشم ازگلی، پلاک 18
تلفن همراه: 0913-1199591 , 0913-3066328
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36 (پلار)
031-33804419, 021-22448462