جلوه یزدان‌پناه

جلوه یزدان‌پناه

مدیریت: حاج نصراله یزدانپناه

تولیدکننده: ســنگ مزاری مشــکی نطنز

مولائی

تلفن: 031-33804905 , 031-33802154
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
تلفن همراه: 0913-8778919
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
031-33804905 , 031-33802154