مدیریت: جهان فرد

تولیدکننده: انواع ساینده و پولیش دهنده سنگ ساختمانی

وب سایت: www.jahanfard.com
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران- قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن7، پلاک 15
تلفن همراه: 0912-1142509
اتوبان تهران- قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن7، پلاک 15