جهان سنگ اصفهان

جهان سنگ اصفهان

مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

و تزئیناتی

نمابر 021-22950782 :
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی (شــرق به غرب)، بعد از دانشگاه دفاع ملی، 200 متر بعد از خروجی پمپ گاز، مجتمع سنگ بابایی
آدرس کارخانه: آدرس کارخانه شماره:1 اصفهان، خیابان کهندژ، روبروی ایران خودرو آدرس کارخانه شـماره 2: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش چهارراه ماهوت
تلفن همراه: 09131677970
تهران، اتوبان بابایی (شــرق به غرب)، بعد از دانشگاه دفاع ملی، 200 متر بعد از خروجی پمپ گاز، مجتمع سنگ بابایی