جهان صنایع سنگ

جهان صنایع سنگ

مدیریت: جهان شاهملکی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55208233
نمابر 021-55208234
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرری، جــاده قدیم قم، بعد از ســه راه پالایشگاه، شهرسنگ، خیابان دوم، پلاک 7
تلفن همراه: 0912-1446550
تهران، شــهرری، جــاده قدیم قم، بعد از ســه راه پالایشگاه، شهرسنگ، خیابان دوم، پلاک 7
021-55208233