مدیریت: ناصر رمازی

ساخت و تعمیر جرثقیل

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، منطقه صنعتی نجف‌آباد (پلیس راه) کوچه دناسی
تلفن همراه: 0913-1312256
اصفهان، نجف‌آباد، منطقه صنعتی نجف‌آباد (پلیس راه) کوچه دناسی