مدیریت: مختاری

تولیدکننده: گرانیت، تراورتن، مرمریت

آدرس ایمیل: info@jns.ir
وب سایت: www.jns.ir
تلفن: 021-55220000
نمابر 021-55213500
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قــم، مقابل پالایشگاه، شهر سنگ، انتهای خیابان اصلی، پلاک 80
تهــران، جــاده قدیم قــم، مقابل پالایشگاه، شهر سنگ، انتهای خیابان اصلی، پلاک 80
021-55220000