جوادیه صنایع سنگ

جوادیه صنایع سنگ

مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع تراورتن ســفید، مرمریت سفید

آدرس ایمیل: javadiyehstone@gmail.com
تلفن: 031-33802078
نمابر 031-33800324
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18(آرد،) بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-2173745
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18(آرد،) بعد از چهارراه
031-33802078