مدیریت: امیر احمد حکمت آرا

تولیدکننده: کوپ مرمریت (کرم، طلایی، شـکلاتی، کرم پرطاووسی، کرم صورتی)

آدرس دفتر مرکزی: خوی، انتهای بلوار شیخ نوایی، ساختمان ونوس، طبقه 5، واحد 5
تلفن همراه: 1607317 -0914
خوی، انتهای بلوار شیخ نوایی، ساختمان ونوس، طبقه 5، واحد 5