موقعيت: كاشان قمصر روستای مازگون

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت الوان سنگ كاووس جوكار

آدرس بهرهبردار: تهران، بزرگراه رسالت، خيابان بنیهاشم، مجتمع تجاری سپيد، طبقه 2، واحد 42

تلفن: 021-22337802-3
نمابر 021-22337801
تلفن همراه: 0912-1151228 : 0912-2119359
021-22337802-3