استان آذربایجان غربی

نوع سنگ: مرمر و مرمریت

بهرهبردار: حسين الهيان

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان شریعتی، خيابان طاهریان، پلاک 15، واحد 2

تلفن همراه: 0912-1071573