مدیریت: حاج صمدی

تولیدکننده: انواع سنگ‌های ساختمانی

 

نمابر 021-56231956-8
آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5، کارخانه سنگ درسا
تلفن همراه: 0912-1306177 : * 0912-1307177