مدیریت: شاهپوری

تولیدکننده انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 8 جاده کاشان
تلفن همراه: 0912-3389013
قم، کیلومتر 8 جاده کاشان
0912-3389013