تولیدکننده: گرانیت

تلفن: 051-33353408
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ، آزادی 115
آدرس کارخانه: مشــهد، جــاده فریمان، کیلومتر 20
مشهد، شهر سنگ، آزادی 115
051-33353408