مدیریت: حجاریزاده

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت کرم زنجان

آدرس ایمیل: info@davoodstone.com
وب سایت: www.davoodstone.com
تلفن: 55208854 -021 : 55203033 -021 : 55202043 -021
نمابر 55208739 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده قدیم قم، روبروی پالایشگاه، شهر سنگ، نبش خیابان 4، پلاک 81
تهران، جاده قدیم قم، روبروی پالایشگاه، شهر سنگ، نبش خیابان 4، پلاک 81
55208854 -021 : 55203033 -021 : 55202043 -021