حجت تراشکاری

حجت تراشکاری

مدیریت: عزیزی

تولیدکننده: انواع دستگاههای مدرن
سنگبری

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان مرغ ناز، شماره10، جنب سوله‌سازی صفری
تلفن همراه: 0911-3312138
اصفهان، محمودآباد، خیابان مرغ ناز، شماره10، جنب سوله‌سازی صفری