مدیریت: خوش اخلاق

تولید کننده: مرمریت، تراورتن، گرانیت

تلفن: 56236324 -021
نمابر 56236326 -021
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 30بزرگراه تهران- قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، گلبن9
تلفن همراه: 2122800 -0912
کیلومتر 30بزرگراه تهران- قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، گلبن9
56236324 -021