استان خراسان رضوی

موقعيت: 36 كيلومتری جنوب مشهد

نوع سنگ: گرانيت خاكستری و بژ بينالود