مدیریت: حسینی مهر

تولیدکننده: انواع لوازم سنگبری

تلفن: 021-33742569
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، سه راه پل سیمان، خیابان سرگرد محمدی، پلاک357
تلفن همراه: 0912-1788206
تهران، خیابان فدائیان اسلام، سه راه پل سیمان، خیابان سرگرد محمدی، پلاک357
021-33742569