استان قم

نوع سنگ: گرانيت

موقعيت: سلفچگان، جاده قدیم اصفهان، بعد از ایستگاه كوه آله

بهرهبردار: زليخا حمامي

آدرس بهرهبردار: دليجان، خيابان نراق، كوچه یاس، پلاک 125

تلفن همراه: 0918-1658181