حفار ماشین شیراز

حفار ماشین شیراز

 مدیریت: افراسیابی

آدرس ایمیل: sales@haffarmachine.com
وب سایت: www.haffarmachine.com
تلفن: 021-56457300-1
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده ساوه، بعد از سه راه آذران، خیابان شهدای صنعت، کوچه ششم، شماره 13
تلفن همراه: 0912-7218618
تهران، جاده ساوه، بعد از سه راه آذران، خیابان شهدای صنعت، کوچه ششم، شماره 13
021-56457300-1