حفار معدن امامی

حفار معدن امامی

مدیریت: امامی

نمایندگی انحصاری شرکت Gonar لهستان در ایران

تلفن: 33741856 -021
نمابر 33382510 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرری، فلکه اول دولت‌آباد، خیابان شهید علینواز، پلاک 107
تلفن همراه: 1718401 0912
تهران، شهرری، فلکه اول دولت‌آباد، خیابان شهید علینواز، پلاک 107
33741856 -021