مدیریت: حسین صفرنژاد

آدرس ایمیل: hafar_madan@yahoo.com
نمابر 021-66648348
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان قزوین، نبش 16متری امیری، پاساژ قائم، طبقه همکف، ورودی چهار غربی، پلاک283
تلفن همراه: 0912-5124860
تهران، خیابان قزوین، نبش 16متری امیری، پاساژ قائم، طبقه همکف، ورودی چهار غربی، پلاک283