حقیقت ششگانه

حقیقت ششگانه

مدیریت: رضوانی

تولیدکننده: انواع تراورتن (شــکلاتی یزد،

کرم حاجیآباد، قرمز آذرشهر)

تلفن: 031-33804698 , 031-33808834
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
تلفن همراه: 0913-1275081 , 0913-3155882
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
031-33804698 , 031-33808834